duplikat faktury

DrukujEXPORTUJ PDF
Duplikat faktury, czyli kopia faktury VAT jest dokumentem wystawianym na prośbę klienta w sytuacji, gdy oryginał faktury ulegnie zniszczeniu albo zaginie. Duplikat faktury jest traktowany na równi z fakturą VAT i tak jak ona uprawnia do odliczenia kwoty VAT.
Możliwość zlecenia ponownego wydruku faktury czyli duplikatu faktury jest dostępna dla wszystkich klientów Orange. 
Wystawiona ponownie faktura (duplikat) zawiera takie same dane, jakie ujęto w fakturze pierwotnej, a ponadto: 
  • wyraz "DUPLIKAT", oraz
  • datę wystawienia duplikatu.
Pamiętaj, że wszystkie faktury z ostatnich 18 m-cy dostępne są w formie elektronicznej na Twoim koncie po zalogowaniu się na portalu Orange
Wystawienie duplikatu faktury za usługi mobilne jest płatne zgodnie z cennikiem planu taryfowego, z którego korzystasz. Wyjątek stanowią klienci korzystający z bezgotówkowych form płatności.

Krok 1

Przygotuj kod abonencki dla Twojego konta (znajdziesz go na swojej umowie). Podczas kontaktu z doradcą możesz zostać także poproszony o podanie danych osoby, na którą telefon jest zarejestrowany.

Krok 2

Zadzwoń do Orange Biura Obsługi Klienta Biznesowego pod numer *600 lub 510600600 (opłata zgodna z cennikiem) - doradca, po weryfikacji Twoich danych, przyjmie zlecenie i wyśle duplikat pocztą.
Możesz także bezpłatnie pobrać obraz faktury. W tym celu zaloguj się do Orange On-line a następnie przejdź do zakładki Płatności >> historia i wybierz przycisk Pobierz przy wybranej przez siebie fakturze.

Krok 3

Zlecenie wysyłki duplikatu faktury jest realizowane natychmiast. Orange natomiast nie ma wpływu na termin przekazania duplikatu faktury przez pośrednika pocztowego. Pamiętaj, że zlecenia wysyłki duplikatu faktury nie można anulować.
Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?